Diensten

Elke opdracht vereist een voorafgaande afspraak met de klant. Wij nemen dan kennis van zijn verlangens en voeren een verkenning uit van de plaats waar de vlucht zal plaats hebben.

Tijdens de vlucht en de eigenlijke opnamen, kan de klant met een videobril uitgerust worden, die hem toelaat om wat de drone filmt te volgen en kan zo, bepaalde instructies aan de piloot en of cadreur geven
De foto's of de films worden geleverd ofwel in de vorm van "stormloop", ofwel in de vorm van een montage volgens de formule, door de klant gekozen.

Lijst van mogelijke toepassingen(niet beperkend):

  • Media: Televisie, publicitair of filmproductie
  • Architectuur: Luchtfoto van gebouwen met interessante architectuur of geklasseerde gebouwen
  • Milieu: opsporing van verontreinigde zones bijvoorbeeld
  • Industrie: Inspectie van gebouwen, parken van zonnepanelenparken, windmolenpark,...
  • Bouwkunde : Inspectie van bruggen of moeilijk toegankelijke plaatsen anders
  • Vastgoedsector: Promotie van onroerende goederen door luchtoverzichten
  • Verzekeringsmaatschappijen: Luchtoverzichten die de evaluatie van de omvang van rampenschade of schade van verschillende oorsprongen toelaten (stormen, overstromingen, branden)
  • Overheid: bijstand aan de autoriteiten bij onderzoeken van agressies, ongevallen door luchtoverzichten of infrarode thermografie (in ontwikkeling)
  • Events: Luchtoverzichten van concerten, huwelijken of inwijdingen van kunstwerken
  • Energie: Studie van warmteverlies door infrarode thermografie (in ontwikkeling)